PRIVACY VERKLARING LOVE HANDMADE

Love Handmade

Privacy Verklaring

Hier vind u de privacy verklaring van Love Handmade.

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.

Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen.

Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Love Handmade. De ingangsdatum van geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen, Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Love Handmade  geeft veel om privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over u en uw gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Love Handmade is een eenmanszaak.

Love Handmade verkoopt op speciaalmarkten en via een winkel op de website www.lovehandmade.nl scrapbook-, knutsel-, mixed media workshops, verjaardag feestpakketten voor kinderpartijtjes, hobbyartikelen en handgemaakte producten van Love Handmade.

Uw bezoek aan mijn website www.lovehandmade.nl is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met Love Handmade privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Wat heb ik van u nodig en waarom

Om een geplaatste bestelling in de webshop van Love Handmade op de plaats van bestemming te kunnen afleveren heb ik een aantal gegevens van u nodig.

  • Uw naam en adresgegevens : om uw bestelling te leveren moet ik weten aan wie het gericht is en waar het afgeleverd moet worden.
  • Uw e-mailadres : via het opgegeven e-mailadres ontvangt u informatie over o.a. de bestelling, de factuur en eventueel tracking code van het pakket.
  • Uw telefoonnummer : overleg en/of wijzigingen over de bestelling kunnen vaak sneller en makkelijker besproken worden via de telefoon.
 • Wachtwoord : indien u dit wenst kunt u een account aanmaken waar een wachtwoord voor vereist is. Een account maakt het mogelijk een bestelling en factuur online in te zien en het weer bestellen op www.Lovehandmade.nl makkelijker maken, omdat ik de bovenstaande gegevens dan al van u heb.

Ik zal uw e-mailadres niet gebruiken u te informeren over de website, de nieuwe producten of andere acties. U wordt dus NIET automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief van Love Handmade.

Indien u wel op de hoogte gehouden wilt worden dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrieven op …... (Het Item nieuwsbrief moet nog gemaakt worden)

Wie krijgt via www.Lovehandmade.nl uw gegevens in bezit en wat gebeurt daarmee.

De gegevens die Love Handmade ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

  • Boyd Internet Solutions : De e-mail, website, back-ups worden gehost bij Boyd Internet Solutions. Als u contact opneemt via de formulieren op www.lovehandmade.nl en /of via de e-mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Boyd Internet Solutions. Boyd Internet Solutions zal uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. 
  • Webwinkelsoftware : De website en webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en Themeisle. Persoonsgegevens die u ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt worden met deze partijen gedeeld, dit alleen in geval van technische ondersteuning, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress verzamelt standaard geen persoonlijke data over bezoekers, alleen de data die getoond wordt in het scherm met het gebruikersprofiel van geregistreerde gebruikers. WordPress en Themisle zijn op basis van de overeenkomst die Love Handmade met heb heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. WordPress en Themisle behouden zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening te verbeteren. WordPress en Themisle houden rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.
  • Payment processors Mollie iDeal en Paypal : Voor het afhandelen van de betalingen in de webwinkel van Love Handmade maak ik gebruik van bovenvermelde platform. Mollie. iDeal en Paypal verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnumer. Mollie iDeal en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie iDeal en Paypal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van wettelijke termijnen is toegestaan. Voor de Privacyverklaringen van bovenvermelde instanties verwijs ik u naar hun website
  • SIEL : Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van SIEL. Ik deel uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren en verkoopfacturen . Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SIEL heeft de technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. SIEL is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. SIEL gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 • PostNl : Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen . Ik maak gebruik van de diensten van PostNl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNl deel. PostNl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNl onderaannemers inschakelt, stelt PostNl uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 • Google Analytics (cookies) : Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder heb ik Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laat ik de IP-adressen anonimiseren.Dit alles gebeurt aan de hand van het plaatsen van een cookie op je apparatuur. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer (of mobiel apparaat) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.Ook gebruik ik functionele cookies om de website beter te laten werken en om bijvoorbeeld uw inloggegevens te bewaren, zodat u deze niet steeds hoeft in te vullen. Het betreft functionele cookies, waarvoor Love Handmade geen toestemming nodig heeft.Wilt u cookies blokkeren, dan kan dat via de instellingen van uw browser.

Doel van de gegevensverwerking

 • Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Indien ik uw gegevens op een later moment gebruik om contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan onze boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derde zij allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van van de overeenkomst tussen hen en Love Handmade of een eed of wettelijke verplichting.

 • Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website www.lovehandmade.nl  worden verwerkt met doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 • Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Love Handmade behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is dan wel wanneer Love Handmade dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Love Handmade te beschermen. Daarbij tracht ik altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 • Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens zolang u klant van Love Handmade bent. Dit betekent dat ik uw klantprofiel bewaar zodat u aangeeft dat u niet langer van de diensten van Love Handmade gebruik wenst te maken.

Echter op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Dit zolang de toepasselijke termijn loopt.

Uw rechten

  • U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen  die bij Love Handmade vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Love Handmade. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
  • Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Love Handmade. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
  • Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Love Handmade vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Love Handmade.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vind dat Love Handmade niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met mij via de onderstaande gegevens.

info@lovehandmade.nl

Rozenlaan 11

1424 AA De Kwakel

06-46135559

Btw. Nr. NL206334679B01

KVK Nr. 56305486